eeZee media
televisie
dvd / video
projecten
eeZee media
Op deze dvd wordt in 13 episodes het levensverhaal van Michiel de Ruyter verteld. De opnames zijn gemaakt op bijzondere locaties, zoals De Bataviawerf in Lelystad, Het Rijksmuseum en Middelburg en uiteraard in zijn geboorteplaats Vlissingen.Bekijk hier een fragment:

This text is replaced by the Flash movie.

Bestellen van de dvd is mogelijk door overmaking van Ä14,45 (incl. verzendkosten) op gironummer 7542488, t.n.v. Onwijs producties, onder vermelding van DVD Michiel de Ruyter.

Vermeldt u aub duidelijk uw bestelling en het verzendadres.

Na betaling ontvangt u uw bestelling binnen tien werkdagen.


De dertien episodes behandelen de volgende onderwerpen:

1. Geboorteplaats: Vlissingen (5'16")
Michiel de Ruyter wordt in 1607 in Vlissingen geboren. Ook al is dat meer dan 400 jaar geleden, nog steeds bestaan er verhalen over hem. Zo wordt er bijvoorbeeld verteld, dat hij als ondeugend ventje ooit boven op de St. Jacobstoren is geklommen... In het archief in zijn geboorteplaats zijn verschillende herinneringen aan zijn leven te vinden.

2. Een belhamel wil varen. (6'52")
De grote zeeschepen in de 17e eeuw kwamen tot ver in de binnenstad van Vlissingen. De kleine Michiel woonde in de buurt van de havens en die machtige houten zeilschepen hebben ongetwijfeld indruk op hem gemaakt. Hij werkt een tijdje op een touwslagerij, maar heel jong al gaat hij naar zee. Hij begint onderaan de ladder.

3. Zoeken in een archief. (6'37")
Een kijkje in een archief heeft wel iets weg van een tijdreis. In Middelburg zijn documenten gevonden die al bijna 400 jaar oud zijn. Met ganzenveer en inkt geschreven verslagen en brieven van en over Michiel de Ruyter. Bijvoorbeeld een verslag over een praatje op zee, tussen Michiel de Ruyter en een collega-kapitein.

4. Kapers en kaapvaart. (7'04")
Kapers waren geen piraten, zij hadden officieel toestemming om schepen van anderen te enteren en buit te maken. Zo werd geld verdiend in de Gouden Eeuw. Michiel de Ruyter is ook kaper geweest en hij heeft op die manier een gedeelte van zijn fortuin vergaard. Een demonstratie kanonschieten laat zien dat er heel wat bij kwam kijken, voordat een kanon afgevuurd kon worden.

5. Koopvaardij in de Gouden Eeuw(5'39")
Tienduizenden schepen haalden kostbare waren uit de hele wereld. Aan rijke koopmanshuizen, bijvoorbeeld in Middelburg, kun je zien dat er goed geld verdiend werd met de handel. Michiel de Ruyter ontwikkelde ook een groot handelstalent.

6. Anna van Gelder, kapiteinsvrouw(5'04")
De derde vrouw van Michiel de Ruyter, Anna van Gelder, was een echte kapiteinsvrouw. Zij zorgde voor de administratie en voor de financiŽn. Ook kocht ze eten en drinken voor de manschappen aan boord zodat er op de lange zeereizen voldoende was. Tot 1655 woonde ze in Vlissingen, later verhuisde ze naar Amsterdam. Ook daar hield ze de touwtjes in handen.

7. Marineman en Bestevaer(8"34")
Michiel de Ruyter heeft gevochten in verschillende bekende zeeslagen. De Tocht naar Chatham is misschien wel de bekendste slag. Het Rijksmuseum bezit voorwerpen die herinneren aan die legendarische tocht. Voor zijn manschappen zorgde hij, vergeleken met zijn tijdgenoten redelijk goed. Ook de armen in Vlissingen vergat hij niet. Dat heeft hem de bijnaam Bestevaer opgeleverd. Een van zijn nazaten vertelt over de zeeslagen en over de verdiensten van De Ruyter.

8. Oorlog en vrede(6'23")
Het was nogal onrustig in De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw. Oorlogen met Engeland en Spanje werden veelal uitgevochten op zee. Michiel de Ruyter viel op door zijn tactisch inzicht en de manier waarop hij er vaak in slaagde om samen met zijn manschappen te winnen van de vijand. Het jaar 1672 was een rampjaar voor de Republiek. Volgens sommigen heeft Michiel de Ruyter toen het vaderland gered.

9. Scheepsbouw en scheepvaart(6'27")
Op de Bataviawerf in Lelystad bouwt men een replica van het vlaggenschip van De Ruyter, De Zeven ProvinciŽn. Net als in de 17e eeuw werken zeilmakers, timmerlieden en smeden aan het schip. De admiraliteit van Middelburg bezat in de 17e eeuw een groot scheepsmodel, waaraan je goed kunt zien hoe zo'n schip eruit zag. Het leven aan boord van zo'n zeilschip was overigens geen pretje.

10. Het verhaal van de Hongaarse predikanten(4'20")
Het Gemeentearchief van Vlissingen bewaart een bijzonder boekje met tekeningen van een paar uitgemergelde figuurtjes die van boot naar boot overstappen. Het gaat over een legendarisch verhaal. Michiel de Ruyter heeft, kort voor zijn dood, 26 Hongaarse predikanten bevrijd. Deze geestelijken moesten werken als galeislaven. Dit heeft De Ruyter tot op de dag van vandaag in Hongarije beroemd en geliefd gemaakt. Jaarlijks komt er een Hongaarse delegatie naar het graf van De Ruyter, om hem te eren.

11. Dood op zee, begraven in Amsterdam(4'51")
Michiel de Ruyter overleed op zee, hoe kan het ook anders. De terugreis zou nog maanden duren, daarom werd hij op zee gebalsemd. Bijna een jaar na zijn overlijden werd hij begraven in een imposant praalgraf in Amsterdam. De toeloop naar zijn graf was enorm.

12. Was Michiel een echte held?(5'13")
Jarenlang is Michiel de Ruyter door verschillende generaties een held genoemd. Maar was hij wel zo'n held? Heeft hij inderdaad heldendaden verricht? En voordat je iemand een held noemt, moet je wel weten wat een held eigenlijk is.

13. Honderden jaren herinnering...(9'43")
Op veel plaatsen in Zeeland worden herinneringen aan Michiel de Ruyter bewaard. Niet alleen in zijn geboorteplaats Vlissingen waar zijn standbeeld staat en waar het gemeentearchief een mooie collectie Ruyteriana heeft, maar ook de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg bewaart een aantal interessante voorwerpen in de kelder.

Voorleesvogel
[ Michiel de Ruyter ]
Wederopvrouw
STiP

© 2008 eeZee media
* eezee@onwijs.com